Skip to main content
  • 📢 Wednesday, 07:00 - 13:30
  • 🎤OCTOBER 18TH, OSLO

Å jobbe i et produktteam er ikke alltid lett. Men hva kan teamet gjøre selv, for å jobbe litt bedre?

I denne workshopen lærer Ida bort konkrete tips og verktøy for hvordan et produktteam kan:

  • Få mer ut av mål og måltall (eller OKRer, hvis du kaller dem det)
  • Få nøkkelpersoner i andre avdelinger med på laget (ja, noen forankrings-triks kanskje?)
  • Forbedre samarbeidet i teamet (ingen quickfixes her, men viktig tema!)
  • Hvordan få øye på de mest risikable antagelsene i det vi jobber med, og velge riktig metode for å få ned den risikoen (gøy, men vanskelig!)

Workshopen blir full av ekte eksempler fra norske produktorganisasjoner, med konkrete og håndfaste råd, tips og verktøy du kan ta i bruk allerede i neste uke.

Praktisk gjennomføring

Vi kommer til å jobbe i grupper med praktiske øvelser. I forkant av workshopen sender jeg ut en kort spørreundersøkelse som sikrer at folk blir plassert på grupper med folk som har lignende utfordringer. Jeg vil også tilpasse innholdet avhengig av hva folk i spørreundersøkelsen sier er de største utfordringen.

Målgruppe

Workshopen passer godt for deg som jobber i produktteam, gjerne med en senior eller lead-rolle på teamet. Den er også nyttig for deg som skal etablere produktteam, eller jobber i tverrfaglige prosjektteam over tid.

About Ida Aalen 👑

Ida Aalen is a product coach that helps organizations get better at product managing and product strategy. Before deciding to work for herself, Aalen was one of the founders and the product manager at the Norwegian startup Confere which in 2020 got sold to the Sillicon Valley-company Daily. And yes, she started her career at Netlife! Ida is also an active social commentator and writer, and is currently writing a book about product management.

Don't miss a thing.
Get on our mailing list.

CHOOSE LANGUAGE:

Organised by

Netlife logo

Contributing partners

TRY logo
UX Norge logo
Grafill logo
Okse logo
A conference created & hosted by Netlife