Skip to main content
Daniel Jacobsen Hasan
Mer mangfold er ikke noe man streber etter for å være politisk korrekt, eller idealistisk veldedighet - det vil lede til bedre resultater, bedre produkter og et bedre samfunn.

Norge blir mer og mer mangfoldig, men menneskene som bruker produktene og tjenestene er ikke speilet av folka som designer dem. En tredjedel av Oslos befolkning har flerkulturell bakgrunn, men designbransjen er homogen, både med tanke på etnisitet, utdanning og alder. En så ensidig gruppe kan ikke forutse behovene og utfordringene til det mangfoldet som faktisk bruker det vi lager. Mer mangfoldige prosjektteam vil føre til bedre økonomiske resultater, og bedre produkter for brukerne. Det bidrar til at alle kan delta i samfunnet, slik at vi ikke utestenger folk fra å bruke våre tjenester på grunn av våre egne, underbevisste forutinntatte holdninger. Mer mangfold er ikke noe man streber etter for å være politisk korrekt, eller idealistisk veldedighet - det vil lede til bedre resultater, bedre produkter og et bedre samfunn.

About

Daniel Jacobsen Hasan

Daniel jobber som teamleder og interaksjonsdesigner hos Netlife Design, og er opptatt av å lage bra ting som funker for folk flest, og like godt for alle.

More mail! Stay updated with our newsletter

We hope these newsletters will be so useful to you that they outweigh the inconvenience to your inbox. If not, you can always opt out from receiving them.

Sponsors
Posten logo
Netlife logo