Skip to main content
  • 📢 Thursday, 08:50 - 09:05
  • 🎤Samfunnssalen

Digitale produkter og tjenester har infiltrert de fleste arenaer. Digitalisering bidrar uten tvil til effektivisering, underholdning og sosialisering for de aller fleste. Men hvordan påvirker det de som av ulike årsaker står utenfor det digitale fellesskapet?

I Norge har vi en stor andel sterke og middels sterke digitale brukere, og bare en liten andel svake brukere. Men hva betyr det i praksis? Er det riktig å digitalisere for alle?

Dette er en historie om noen av de som strever mest med å delta digitalt.

About Lovise og Ina👑

Ina Aschim er som UX-designer opptatt av at vi ikke må glemme brukerne som har dårligst digitale forutsetninger. Hun har tidligere jobbet med digitale løsninger relatert til sosialhjelp og kommunale boliger. Da ble hun kjent med ikke bare vanskeligstilte brukerne i belastende livssituasjoner, men også ansatte som gir mye av seg selv for å ivareta disse.

Lovise Justad er produkteier for selvbetjeningsløsninger for økonomisk sosialhjelp i NAV. Hun er utdannet sosionom, og har jobbet med mange forskjellige brukergrupper. Lovise har erfaring med å bygge relasjoner med de sårbare brukerne, og er opptatt av å inkludere brukerne under utformingen av digitale tjenester.

De kommer på Y for å snakke om digitalt utenforskap.

Don't miss a thing.
Get on our mailing list.

CHOOSE LANGUAGE:

Organised by

Netlife logo

Contributing partners

Kantega logo
TRY logo
Okse logo
Grafill logo
Trigger logo

SPONSORS

Mixpanel logoFERD logoUseit logoTim Wendelboe logoPOSTEN logoSopra Steria logoFremtind logo
A conference created & hosted by Netlife
TicketsTicketsTicketsTicketsTicketsTicketsTicketsTicketsTicketsTicketsTicketsTicketsTicketsTicketsTickets