Skip to main content
Lovise og Ina
I Norge har vi en stor andel sterke og middels sterke digitale brukere, og bare en liten andel svake brukere. Men hva betyr det i praksis? Er det riktig å digitalisere for alle?

Ina Aschim er en UX-designer som er opptatt av at vi ikke må glemme brukerne som har dårligst digitale forutsetninger. Hun har tidligere jobbet med digitale løsninger relatert til sosialhjelp og kommunale boliger. Da ble hun kjent med ikke bare vanskeligstilte brukerne i belastende livssituasjoner, men også ansatte som gir mye av seg selv for å ivareta disse.

Lovise Justad er produkteier for selvbetjeningsløsninger for økonomisk sosialhjelp i NAV. Hun er utdannet sosionom, og har jobbet med mange forskjellige brukergrupper. Lovise har erfaring med å bygge relasjoner med de sårbare brukerne, og er opptatt av å inkludere brukerne under utformingen av digitale tjenester.

De kommer på Y for å snakke om digitalt utenforskap.

More mail! Stay updated with our newsletter

We hope these newsletters will be so useful to you that they outweigh the inconvenience to your inbox. If not, you can always opt out from receiving them.

ORGANIZER

Netlife logo

PARTNERS

Trigger logo
TRY logo

SPONSORS

FERD logo
POSTEN logo