Skip to main content
Katinka Greve Leiner
Hvordan unngår vi at samfunnsansvar bare blir det ene avsnittet i årsrapporten? Du vet, der hvor vi prøver så godt vi kan å lete fram det gode vi gjør for folk og samfunn?

Vi har invitert Katinka til Y for å utfordre oss på hvordan vi kan skape verdier gjennom å kombinere sosial og økonomisk bærekraft. Og ikke minst hvorfor og hvordan bedrifter bør definere sitt samfunnsoppdrag.

Katinka har bygget opp og leder Ferd Sosiale Entreprenører, hvor hun og teamet investerer i og hjelper selskaper som løser sosiale problemer for folk. Hun har lang erfaring med innovasjon i Ferd, har vært direktør i Innovasjon Norge og styremedlem i blant andre Forskerfabrikken, Den Sociale Kapitalfond (DK) ogEuropean Venture Philanthropy Association (EVPA).

More mail! Stay updated with our newsletter

We hope these newsletters will be so useful to you that they outweigh the inconvenience to your inbox. If not, you can always opt out from receiving them.

ORGANIZER

Netlife logo

PARTNERS

Trigger logo
TRY logo

SPONSORS

FERD logo
POSTEN logo