Skip to main content
Christin Gorman

Christin har jobbet som softwareutvikler i 20 år. Hun har erfaring fra både privat og offentlig sektor, som fast ansatt og som konsulent i både store og små firmaer. Idag jobber hun i konsulent-selskapet Kodemaker. Hun er kjent for en engasjerende fortellerstil, både skriftlig og på scenen, og liker å sette ting på spissen for å få folk til å se ting fra nye vinkler og utfordre etablerte sannheter.

Friday 09:30 - 09:55

Hvis Stalin var IT-arkitekt

Hva er det med store IT-prosjekter som gjør at de så ofte mislykkes? Og hvorfor, selv når vi vet at størrelse korrelerer med fiasko, er det fortsatt ledere og IT-arkitekter som kjører på med gigantiske "visjonære" IT-prosjekter? Akson, et foreslått prosjekt fra direktoratet for e-Helse er et eksempel på et slikt prosjekt. Hvis det får starte opp kan kostnadene bli på hele 22 milliarder kroner over 10 år, og vil bli norgeshistoriens hittil største IT-prosjekt.

Dette har vekket sterke reaksjoner i både helse- og IT-miljøer. Noen er veldig positive, andre er veldig negative. Noen er hverken positive eller negative, men sier "vi har ikke noe annet valg". Men det har vi. I denne presentasjonen skal vi snakke om store komplekse systemer generelt, med eksempler tatt både fra IT og ellers i samfunnet. Vi skal se hvordan og hvorfor ting kan gå galt når ting blir for stort, og også om hvordan man kan bryte ned kompleksitet for å jobbe med det på best mulig måte.

More mail! Stay updated with our newsletter

We hope these newsletters will be so useful to you that they outweigh the inconvenience to your inbox. If not, you can always opt out from receiving them.

ORGANIZER

Netlife logo

PARTNERS

Trigger logo
TRY logo

SPONSORS

FERD logo
POSTEN logo