Skip to main content
Are Gjertin Urkegjerde Halland

Are er opphavsmannen til kjernemodellen, og har jobbet med digital kommunikasjon, design og strategi i 24 år. Fra 2006 til 2019 jobbet han i Netlife, der han blant annet etablerte kjernemodellen som en hjørnesteinsmetodikk og gjennomførte brukertester med et firesifret antall testpersoner.

Etter en kort periode i Finn.no, der han blant annet jobbet med et innovasjonsprosjekt om Mobility-as-a-Service, startet han for seg selv i november 2019. Han jobber nå som selverklært “kjernekar”, og driver med kurs, foredrag, fasilitering og rådgivning rundt kjernemodellen. Han jobber også med en bok om kjernemodellen, som vil komme for salg i 2021.


More mail! Stay updated with our newsletter

We hope these newsletters will be so useful to you that they outweigh the inconvenience to your inbox. If not, you can always opt out from receiving them.

Sponsors
Siteimprove logo
Forte logo
Fremtind logo
Posten logo
Graphiq logo
Vev Design logo
Partners
Trigger logo
Netlife logo